Jdi na obsah Jdi na menu
 


MERCURY MARATON 2008

2. 9. 2008

 

propozice

2. ročníku závodu

 

 

 

 

 

 

 


termín: 25. leden 2009 (neděle)

pořadatel:  sportovní klub Koloběh Č. Budějovice, Jaroslav Novák

tel. 777 968 811


časový program:

·      11.00 hod. – start

·      16.15 hod. – vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií

·      časový limit pro dokončení závodu je 5 hodin


místo konání: České Budějovice, centrum, MERCURY CENTRUM - podzemní parkoviště v minus 2. patře

přihlášky: 

Vzhledem k limitovanému počtu startujících se lze na tento závod přihlásit pouze předem!

Přihlášky zasílejte formou e-mailového dopisu na adresu: budejovicky.maraton@centrum.cz 

V přihlášce uveďte:

  • jméno a příjmení

  • rok narození

  • název klubu, za který startujete (pokud nemáte klubovou příslušnost, tak název města, ze kterého jste)

Po obdržení přihlášky vám pošlu bankovní údaje pro zaplacení startovného.

Kapacita tratě je 100 závodníků. Očekávám, že o start v závodě bude mít zájem větší počet závodníků, než je kapacita tratě. V tom případě se bude o zařazení do startovní listiny losovat. Termín veřejného losování je 18. říjen 2008. Losování proběhne v Praze před startem Pražského maratónu ve Stromovce. Doporučený termín pro zaslání přihlášky je do 30. září 2008.

Pořadatel si vyhrazuje právo „divoké karty“ pro 20 závodníků. O zbývajících 80 míst se bude losovat.

Do losování budou zařazeny jen ty přihlášky, za které bude zaplaceno startovné. To znamená, že platba se na účtu klubu musí objevit nejpozději 5 dnů před dnem losování. Nevylosovaným přihlášeným bude poukázaná platba zaslána zpět na účet, ze kterého přišla.

Nastane li situace, že kapacita tratě nebude naplněna, budou do startovní listiny automaticky zařazeni všichni do té doby přihlášení závodníci. Další přihlášky se budou přijímat průběžně i po termínu až do naplnění kapacity tratě.

Stane-li se, že závodník nebude moci k závodu nastoupit, startovné se nevrací, neboť u tohoto závodu je startovné zároveň rezervací místa v limitované startovní listině. Bude-li však neúčast včas hlášena, pořadatel vyzve ke startu náhradníka z nevylosovaných přihlášených a v případě, že náhradník uhradí své startovné, bude odhlášenému závodníkovi startovné vráceno.

startovné: 200 Kč

kategorie:     Ženy  nad 18 let (při větším počtu může pořadatel rozdělit na více kategorií)

                        Muži A 18-39 let, Muži B 40-49, Muži C 50-59, Muži D nad 60 let

ceny: věcné sponzorské ceny dle vyhlašovaných kategorií

trať: Celý závod proběhne v uzavřeném prostoru podzemního parkoviště.

Trať délky 42,195 km se poběží po 7,2 m širokých komunikacích parkoviště, které má celkovou rozlohu 1 ha. Délka 1 okruhu tvaru písmene „E“ je 666 m. Celkem 63 okruhů plus 195 m. V místě cíle bude elektronická časomíra s čipovým zaznamenáváním počtu uběhnutých okruhů. Převýšení tratě – 0,00 m.

Trať bude změřena dle pravidel IAAF, pravidlo 240 – závody na silnici. Podchozí výška pod instalacemi zavěšenými na stropě je 210 cm. Závodníkům o výšce postav větší než 200 cm start nedoporučujeme.

povrch tratě: beton krytý nátěrem

občerstvovací stanice – na trati každých 666  m

teplota: pravděpodobně mezi 12 -18°C v závislosti na momentální venkovní teplotě, větrání dostatečné

parkování pro závodníky: do 10,30 lze zdarma zaparkovat v -2. patře. Pro veřejnost bude parkoviště v -2. patře v den závodu uzavřeno.

umývárny – lze využít soc. zařízení v horním patře obchodního centra (pouze umyvadla) a k dispozici bude sociální zařízení pokoje(ů) ubytovny VORS

ubytování: ubytovna VORS 50 m od Mercury centra– tel. 972 544 648, ubytovna@vors.cz

Upozorňuji závodníky, že se závodu zúčastňují na vlastní riziko. Závodníci berou na vědomí, že nemohou na pořadateli požadovat náhradu za újmy, které jim mohou účastí v závodě vzniknout. Závod se koná ve specifickém prostředí podzemního parkoviště a pořadatel upozorňuje, že nemůže ručit za vlivy, které působí bez jeho vůle. V případě, že nebude možné ve stanoveném termínu a čase ani po přiměřeném vyčkání závod uskutečnit z důvodu působení vnějších vlivů (např. živelná pohroma, výpadek el. proudu apod.) se startovné nevrací a bude použito na úhradu vniklých nákladů.

Těšíme se na vaši účast!